Intellisense dla jQuery i innych bibliotek javascript

W Visual Studio 2008 mamy możliwość korzystania z intellisense dla różnych bibliotek javascript. Aby jednak korzystać z tego dobrodziejstwa musimy:

Po instalacji tych elementów możemy korzystać z instellisense dla różnych bibliotek javascript. Oczywiście biblioteki te musimy zadeklarować na naszej stronie.

[sourcecode language=”xhtml”]

<script src="js/mylibrary.js" type="text/javascript"></script>

[/sourcecode]

Poza standardowym “podpowiadaniem” funkcji/metod/itp. dla bibliotek js, path ten umożliwia korzystanie również z dokumentacji. Dokumentację tworzymy pisząc komentarze podobne do komentarzy z C#, np.:

[sourcecode language=”xhtml”]

function TestFunction(imie) {
/// Przykładowa funkcja javascript
/// Pierwszy parametr funkcji
/// Wartość zwracana
return "test";
}
[/sourcecode]

JavaScript intellisense

Funkcjonalność patha jest bardzo przemyślana i umożliwia korzystanie z komentarzy umieszczonych w innym pliku niż nasza biblioteka.  Jak wiadomo, pliki javascript powinny być jak najmniejsze, a tworzenie w nich dokumentacji na pewno w tym nie pomaga :)

Kolejność przeszukiwania plików w poszukiwaniu dokumentacji wygląda tak:

  • mylibrary-vsdocs.js
  • mylibrary-debug.js
  • mylibrary.js

Jeżeli nie zostanie znaleziony plik mylibrary-vsdocs.js szukany jest mylibrary-debug.js, itd. Oczywiście deklarujemy tylko mylibrary.js – plik z dokumentacją powinien jednak znajdować się w tym samym katalogu (jednak nie musi być nawet includowany w projekcie).

JavaScript intellisense

Jeżeli deklaracja pliku js znajduje się innym pliku (np. w MasterPage), wtedy w naszym pliku musimy podać referencję:

[sourcecode language=”xhtml”]

/// <reference path="js/mylibrary.js" />

[/sourcecode]

lub

[sourcecode language=”xhtml”]

/// <reference path="Default.aspx" />

[/sourcecode]

Wszystkich, którzy piszą w jQuery z pewnością ucieszy fakt, iż od jakiegoś czasu przygotowywane są pliki z dokumentacją do tej biblioteki.

Dokumentację znaleźć można na stronie jQuery.

JavaScript intellisense

ReSharper 4.5 Beta

Oj dzieje się, dzieje :)

Od wczoraj jest dostępne ASP.NET MVC w wersji RTM, dodatkowo został udostępniony ASP.NET AJAX 4.0 w wersji Preview 4 (o tym wkrótce); a do tego JetBrains dołożył betę ReShapera 4.5 :) Nic tylko brać tydzień urlopu i testować :)

Niedawno opisywałem swoje doświadczenia z ReSharperem 4.5 w wersji Nightly Build.  Oprócz zmian, które zauważyłem w testowanej wcześniej wersji, w becie dodatkowo mamy analizę niewykorzystanych zmiennych w kodzie. Funkcjonalność ta była już dostępna w poprzednich wersjach ReSharpera, ale w wersji 4.5 funkcję rozszerzono m.in. o analizę pól/metod nieprywatnych.

ReSharper 4.5

Do ciekawych nowości zaliczyć też można funkcję “podpowiadania”, które zmienne mogą być oznaczone jako internal zamiast public (do tej pory ReSharper podpowiadał tylko możliwość zmiany na private) – niestety tego elementu nie zauważyłem podczas pierwszych testów.

Oba elementy wymagają włączenia analiz w całej solucji. U mnie wiązało się to ze zwiększeniem pamięci ReSharper o ok. 10/15%, da się więc z tym żyć – ReSharper 4.5 zużywa zdecydowanie mniej pamięci niż wersja 4.1.

Jednak najbardziej podobają mi się sugestie nazw zmiennych, zarówno podczas tworzenia nowych, jak i refactoringu istniejących. Trudno to opisać, ale zachęcam do przetestowania – naprawdę fajna rzecz :)

Wersję beta ReSharpera można pobrać ze strony http://www.jetbrains.com/resharper/beta.html. Tam również znajduje się bardziej dokładny opis nowości w wersji 4.5.

Hip hip …

Stało się…

… po długej i ciężkiej walce :) ukończyłem dzisiaj studia oraz uzyskałem tytuł inżyniera.

Głównym elemetem mojej pracy było stworzenie projektu bazy danych aplikacji – “Rejestr faktur”. Projekt został wykonany w programie Sybase PowerDesigner 12.5. Bardzo sobie cenię wygodę pracy z tą aplikacją oraz możliwości, jakie ona dostarcza. Wkrótce postaram się zaprezentować możliwości PowerDesignera na spotkaniu Wrocławskiej Grupy .NET.

Do projektu został stworzony prototyp aplikacji webowej. Prototyp został wykonany w ASP.NET 2.0 z wykorzystaniem ASP.NET AJAX. Aplikacja posiada jedną stronę – pozostałe elementy (kontrolki użytkownika) ładowane są dynamicznie. Dodatkowo formularze dodawania i edycji danych zostały wykonane jako “warstwy div” – dzięki czemu aplikacja działaniem zbliża się do klasycznych aplikacji desktopowych. Niedługo trochę dokładniej opiszę ten projekt.

Teraz pora na MASTERA :)

Quick Tip: 03. Stosuj nagłówki

Przeglądając źródła różnych stron www (HTML) często można znaleźć taki kod:

[sourcecode language=”xhtml”]

<span class="bigHeader">Mój Nagłówek</span>

<span class="newsTitle">Mój News</span>

[/sourcecode]

W ten sposób za pomocą CSS ustalamy wygląd nagłówków, tytułów artykłów, newsów, itp. Np. na codeguru.pl każdy news na stronie głównej wygląda tak:

[sourcecode language=”xhtml”]

<a class="bigWindowTitleLinked" title="tytuł" href=&#039;/url.aspx&#039;>News</a>

[/sourcecode]

Jednak pod względem optymalizacji SEO dużo lepszym rozwiązaniem jest stosowanie nagłówków <h1>, <h2>, <h3>,  itd. W ten sposób określamy ważność tekstu na stronie (<h1> jest ważniejszy od <h2>). Dla podanych przykładów wyglądałoby to tak:

[sourcecode language=”xhtml”]

<h2>Mój Nagłówek</h2>

<h2>Mój News</h2>

[/sourcecode]

Składnia prostsza, krótsza i lepiej interpretowana przez wyszukiwarki.

A dlaczego <h2> a nie <h1>? Wszystko zależy od tego, jak chcemy ustalić hierachię informacji na stronie. Jestem zwolennikiem stosowania nagłówka dla nazwy strony np.:

[sourcecode language=”xhtml”]

<h1>Mój portal</h1>

[/sourcecode]

Zmiana class=”bigHeader” na nagłówki trudna nie jest :), a zyskujemy bardzo dużo na jakości kodu w “oczach” przeglądarek.