log4net – logujemy zdarzenia w aplikacji

Dzisiaj chciałbym poruszyć ważny element tworzenia aplikacji – logowanie zdarzeń. Odpowiednio przygotowane logi są często jedynym sposobem na zdiagnozowanie problemu w aplikacji, dlatego warto o tym pamiętać i z logowania korzystać.

Logowanie można przeprowadzić na wiele sposobów – ja chciałbym opisać przykład oparty na darmowej bibliotece log4net.

Temat ten podzieliłem na trzy części:

 • dzisiaj pokażę jak korzystać z log4net
 • w następnym poście pokażę, jak czytać/analizować logi
 • na koniec opiszę podstawową konfigurację log4net

To zaczynamy:
bibliotekę pobieramy ze strony: http://logging.apache.org/log4net/download.html. Z pobranego archiwum wypakowujemy plik: log4net.dll (incubating-log4net-1.2.10.ziplog4net-1.2.10binnet2.0releaselog4net.dll) i wgrywamy go np. do katalogu “lib“. Następnie dodajemy referencję do tego pliku.

log4net1

W swoich aplikacjach korzystam z takiej klasy:

[sourcecode language=”csharp”]
public class LogHelper
{
static LogHelper()
{
var confFile = ConfigurationSettings.AppSettings.Get("log4net.config");
var fi = new FileInfo(confFile);
XmlConfigurator.Configure(fi);
}

public static ILog GetLog()
{
return LogManager.GetLogger("WebAppLog");
}
}
[/sourcecode]

Jak widać w pliku Web.config podajemy ścieżkę do pliku konfiguracyjnego, czyli:

[sourcecode language=”xml”]
<appSettings>
<add key="log4net.config" value="conflog4net.config"/>
</appSettings>
[/sourcecode]

Brakuje jeszcze zawartości pliku log4net.config:

[sourcecode language=”xml”]
<log4net>
<appender name="RollingLogFileAppender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender,log4net">
<file value="logstest_log.log" />
<lockingModel type="log4net.Appender.FileAppender+MinimalLock"/>
<param name="StaticLogFileName" value="true"/>
<appendToFile value="true" />
<param name="RollingStyle" value="Date"/>
<param name="DatePattern" value="yyyy-MM-dd"/>
<layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
<conversionPattern value="%date [%thread] %-5level %type.%method – %message%newline"/>
</layout>
</appender>

<logger name="WebAppLog">
<level value="ALL" />
<appender-ref ref="RollingLogFileAppender" />
</logger>
</log4net>
[/sourcecode]

Podana konfiguracja zapisuje logi do pliku (może to być również baza danych, e-mail, konsola lub inne źródło) – file określa, do jakiego pliku będą zapisywane logi, a layout określa format zapisu logów.

Samo logowanie jest operacją niezwykle prostą:

[sourcecode language=”csharp”]
LogHelper.GetLog().Info("My sample comments");
[/sourcecode]

lub

[sourcecode language=”csharp”]
catch (Exception ex)
{
LogHelper.GetLog().Error("Error occurred!", ex);
}
[/sourcecode]

log4net dostarcza kilka poziomów logowania:

 • Debug
 • Info
 • Warn
 • Error
 • Fatal

Nazwy poziomów logowania są bardzo czytelne i nie wymagają większego opisu.

Powyższy kod w logu zapisać może coś takiego:

[sourcecode language=”text”]
2009-12-07 22:22:33,202 [8] INFO  LogForNetWebSample._Default.Page_Load – My sample comments
2009-12-07 22:22:33,292 [8] ERROR LogForNetWebSample._Default.Page_Load – Error occurred!
System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
at LogForNetWebSample._Default.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in Default.aspx.cs:line 14
[/sourcecode]

Jak widać log zawiera wiele cennych dla nas informacji – wiemy, kiedy i co się zdarzyło oraz w jakiej metodzie. Wiemy również, co działo się w aplikacji zanim wystąpił wyjątek.

Osobiście jestem zwolennikiem logowania jak największej ilości zdarzeń w naszej aplikacji – użytkownik wchodzi na stronę, klika button A, pobrano dane użytkownika, itp – jako poziom Debug. Przy przenoszeniu aplikacji na serwer produkcyjny możemy ograniczyć poziom logowania i logować jedynie logi z poziomu Error, Fatal czy Warn – bez zmiany kodu aplikacji!
log4net jest biblioteką bardzo elastyczną i posiada wiele parametrów konfiguracyjnych.

Oczywiście podczas logowania trzeba uważać, żeby nie zalogować danych poufnych – np. haseł.

Dzisiaj to tyle – zachęcam do zabawy z log4net i czytaniem logów – tylko uwaga – TO UZALEŻNIA!! :)

5 Responses

 1. Procent 8 grudnia 2009 / 10:24

  Polecam tworzenie statycznego loggera w każdej klasie osobno: static ILog _log = LogManager.GetLogger(typeof(CurrentClass)). Takie podejście stworzy całą hierarchię loggerów (wg przestrzeni nazw). Hierarcha owa ma przeolbrzymią zaletę: pozwala konfigurowac każdy logger z osobna W RUNTIME. Umiejętne operowanie plikiem konfiguracyjnym pozwoli wówczas wypisac w odpowiednie miejsce odfiltrowane, żądana informacje w formacie jaki nam odpowiada, bez zatrzymywania aplikacji! Na przykład badając zachowanie jakiejś klasy można włączyc poziom debug dla niej jednej, wyłączając wszystko inne – i mamy doskonaly wgląd w to co sie dzieje w tej jednej części systemu. Super sprawa. Tylko inicjalizując log4net zamiast .Configure() trzeba wywolac metode ConfigureAndWatch().

 2. Pingback: dotnetomaniak.pl
 3. mb 8 grudnia 2009 / 22:17

  Pokażę pisze się przez “ż” – 2 razy w tekście jest przez “rz”. Popraw, proszę, ponieważ tekst bardzo fajny i szkoda go psuć błędami ortograficznymi :-)

 4. Łukasz Gąsior 8 grudnia 2009 / 22:53

  @mb – dzięki – jakoś się wkradło podstępnie ;)

  @Procent – jest to jedna z ciekawych/możliwych propozycji.

  Ja wolę tworzyć kilka Logerów w zależności od “modułu” aplikacji, np.:
  LogHelper.Dahsboard(), LogHelper.Payments(), LogHelper.Scheduler(), itp. Każdy z osobnymi ustawieniami – również logowane do osobnych plików.

  Chcąc analizować zachowanie jednej klasy można bardzo łatwo filtrować zawartość loga.

  Kwestia potrzeb i przyzwyczajenia :)

 5. bin 1 maja 2011 / 15:39

  jest fajny nowy stuff jak log4net ale ciagle rozwijany i to robiony chyba przez Polaków. Sprawdzcie http://nlog.codeplex.com/

Comments are closed.