Quick Tip: 01. C# operator ??

Podczas tworzenia oprogramowania jedną z częściej wykonywanych operacji jest sprawdzanie, czy dany obiekt nie jest nullem. Często wygląda to tak:
[sourcecode language=”csharp”]
MyType result;
if(Object1 != null)
{
result = Object1;
}
else
{
result = Object2;
}
[/sourcecode]
lub
[sourcecode language=”csharp”]
MyType result = Object1 != null ? Object1 : Object2;
[/sourcecode]
Kod ten możemy sobie uprościć stosując operator ?? (podwójny znak zapytania). Operator ten zwraca obiekt będący “z lewej strony”, jeżeli jest on różny od null lub jeżeli jest nullem obiekt będący z jego “z prawej strony”.

Podany przykład będzie wyglądał tak:
[sourcecode language=”csharp”]
MyType result = Object1 ?? Object2;
[/sourcecode]
lub
[sourcecode language=”csharp”]
MyType result = Object1 ?? Object2 ?? Object3;
[/sourcecode]

Oczywiście Object1 może być również funkcją zwracającą obiekt, np:
[sourcecode language=”csharp”]
public MyType MyObject
{
get { return myObject ?? (myObject = objectFactory.Create()); }
}
[/sourcecode]
zamiast:
[sourcecode language=”csharp”]
public MyType MyObject
{
get
{
if (myObject == null) myObject = objectFactory.Create();
return myObject;
}
}
[/sourcecode]

Korzystając z tego operatora należy pamiętać, że pusty string nie jest nullem!

5 Responses

 1. Tom 19 listopada 2008 / 10:02

  Czy to 01 w tytule oznacza, że to będzie stałą serią?:)

 2. Łukasz Gąsior 19 listopada 2008 / 16:50

  zgadza się :)

  porady będą głównie dotyczyły C# i ASP.NET

 3. Maciek 25 listopada 2008 / 19:33

  Mógłbyś zdradzić czego używasz do formatowania kodu (czy to jest może wtyczka do Windows Live Writera)?

 4. Pingback: dotnetomaniak.pl

Comments are closed.