Quick Tip: 02. Pamiętaj o Page.IsValid !!

Każda strona posiadająca formularze powinna być walidowana. I każdy (mam nadzieję :)) to robi – choćby poprzez stosowanie kontrolki RequiredFieldValidator.

Walidacja odbywa się (przy parametrze Display=”Dynamic”) po stronie przeglądarki (java script) oraz po stronie serwera. Wszystko działa jak należy. Użytkownik nie wprowadza danych lub wprowadza je źle i formularz się nie wysyła :)  – działa, jeżeli obsługa java script w przeglądarce użytkownika jest włączona!

Problem pojawia się, kiedy użytkownik korzystający z naszej strony ma wyłączoną obsługę java script, a my zapomnimy wywołać walidację po stronie serwera.

Dlatego tak ważne jest korzystanie z Page.IsValid. Właściwość ta zwraca nam true lub false w zależności od tego, czy walidacja przeszła poprawnie czy też nie.

[sourcecode language=”csharp”]

protected void btnMyButton_Click(object sender, EventArgs e) {
if (!Page.IsValid) {
return;
}
// dalsze operacje
}

[/sourcecode]

Jeżeli korzystamy z grup walidacji (ValidationGroup=”NazwaValidationGroup”), wtedy daną grupę walidujemy poprzez wywołanie metody Page.Validate(“NazwaValidationGroup”).

[sourcecode language=”csharp”]

protected void btnMyButton_Click(object sender, EventArgs e) {

Page.Validate("MojaGrupa")

if (!Page.IsValid) {
return;
}
// dalsze operacje
}

[/sourcecode]

Niby oczywiste, a tak często o tym zapominamy :)

1 Response

  1. Pingback: dotnetomaniak.pl

Comments are closed.