Quick Tip: 05. waliduj dane w formacie w jakim je wyświetlasz

Często dane, które posiadamy musimy odpowiednio sformatować przed ich wyświetleniem.
Jeżeli takie dane musimy zwalidować, to warto zadbać, aby walidowane dane były  w takim samym formacie jak je wyświetlamy.

Prosty przykład:

Powiedzmy, że mamy metodę pobierającą kwotę faktury:

[sourcecode language=”csharp”]

var invoiceBalance = GetInvoiceBalance();

[/sourcecode]

Kwotę tą otrzymujemy z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Jednak przez wyświetleniem formatujemy ją:

[sourcecode language=”csharp”]

litInvoiceBalance.Text = invoiceBalance.ToString("C");

[/sourcecode]

Co w wyświetli nam np. 100,00 zł.
Jak widać nasza zmienna wyświetlana jest z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Dodatkowo załóżmy, że jeżeli pobrana kwota jest większa od 0, umożliwimy użytkownikowi zaznaczenie RadioButton’a, czyli:

[sourcecode language=”csharp”]

if (invoiceBalance > 0)
{
rbMakePayment.Enabled = true;
}

[/sourcecode]

Niby wszystko ok – aplikacja działa. Jeśli kwota jest większa od 0 możemy zaznaczyć RadioButton’a, a jeśli nie to nie możemy.

Problem pojawi się w sytuacji, kiedy nasza procedura zwróci np. 0,0010.
Co wówczas zrobi nasz program? Wyświetli 0,00 zł, ale jednocześnie pozwoli zaznaczyć RadioButton’a :(
Dzieje się tak, ponieważ 0,0010 zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku da nam 0,00, ale podczas walidowania kwota jest większa od zera.

Tego typu błędy są czasami ciężkie do wykrycia – kompilator nic nie zgłosi, a i sam błąd występuje rzadko.

Rozwiązaniem w tym przypadku jest zaokrąglenie naszej kwoty przed wyświetleniem i zwalidowaniem, czyli:

[sourcecode language=”csharp” highlight=”3″]
var invoiceBalance = GetInvoiceBalance();

invoiceBalance = Math.Round(invoiceBalance, 2);

litInvoiceBalance.Text = invoiceBalance.ToString("C");

if (invoiceBalance > 0)
{
rbMakePayment.Enabled = true;
}

[/sourcecode]

Warto zwrócić uwagę na takie sytuacje.

2 Responses

  1. Pingback: dotnetomaniak.pl
  2. Pingback: dotnetomaniak.pl

Comments are closed.