Kurczymy skrypty javascript – Microsoft Ajax Minifier

Jakiś czas temu Microsoft wydał bardzo przydatne narzędzie umożliwiające kompresję tworzonych skryptów JavaScript – MS Ajax Minifier.

Oczywiście nie jest to pierwsze/jedyne tego typu narzędzie – ale dużym plusem Ajax Minifiera jest możliwość “podpięcia” go do projektu jako task MSBuilda.

Narzędzie pobieramy ze strony http://aspnet.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=35893

Po zainstalowaniu nowy task MSBuilda wyląduje w katalogu:
C:Program FilesMSBuildMicrosoftMicrosoftAjax lub C:Program Files (x86)MSBuildMicrosoftMicrosoftAjax, jeżeli korzystamy z systemu 64-bitowego.

Aby dodać nowego taska do projektu edytujemy plik naszego projektu (csproj) – możemy to oczywiście zrobić w dowolnym edytorze, np. Notepad2.

I dodajemy kilka nowych linijek:

minifier1

1. Dodajemy referencje do taska MSBuild (MSBuildExtensionsPath wskazuje na C:Program FilesMSBuildMicrosoftMicrosoftAjax)

2. W sekcji Include podajemy, które pliki chcemy zminimalizować (w pokazanym przypadku wszystkie pliki js); w sekcji Exclude, które chcemy opuścić  – czyli pliki min.js (te, które już są zminimalizowane) oraz wszystkie pliki js z katalogu extLib – tutaj przykładowo przechowujemy różne biblioteki.

3. Podajemy, w jaki sposób zostanie wygenerowana nazwa nowego (zminimalizowanego) pliku – tutaj pliki z rozszerzeniem .js zostaną zamienione na .min.js.

Teraz wystarczy już tylko odpalić projekt i go przebildować, a w naszym projekcie pojawią nowe pliki:

minifier2

W wyniku minimalizacji z oryginalnego pliku zostaną usunięte wszystkie zbędne “białe znaki” oraz komentarze. Oczywiście plik oryginalny nie zostanie w żaden sposób zmieniony.

Przykładowy plik przed minimalizacją

minifier3

i po:

minifier4

Przydatności MS Ajax Minifiera (w połączeniu z łatwością jego użycia) nikomu chyba tłumaczyć nie trzeba. Minimalizując pliki aplikacji webowej zwiększamy szybkość  ich “ładowania”, dzięki czemu nasza aplikacja działa szybciej – i to wszystko automatycznie.

MS Ajax Minifiera można również uruchamiać z linii poleceń – jednak jako osoba ceniąca wygodę preferuję opisane rozwiązanie.

Miłej zabawy :)